Revision

Räddningstjänsten Västra Blekinge har tre förtroendevalda revisorer, en från vardera medlemskommun. Revisorerna utses av respektive medlemskommuns fullmäktige.

 

Förtroendevald revisor från Sölvesborgs kommun: Mats Svensson (S), kontakt mats.svensson@solvesborg.se

Förtroendevald revisor från Olofström kommun: vakans

Förtroendevald revisor från Karlshamns kommun: Lars Beckman (M), kontakt lars.beckman@karlshamn.se

 

Revisorernas granskningar:

 

År 2021

Styrning kontroll och samråd

Granskningsrapport

Missiv

 

År 2020

Intern kontroll för redovisning

Granskningsrapport

Uppföljning av granskningar gjorda mellan åren 2013-2018

Granskningsrapport

 

År 2019

Upphandling och inköp

Granskningsrapport

Missiv