Revision

Räddningstjänsten Västra Blekinge har tre förtroendevalda revisorer, en från vardera medlemskommun. Revisorerna utses av respektive medlemskommuns fullmäktige.

 

Förtroendevald revisor från Sölvesborgs kommun: Mats Svensson (S), kontakt mats.svensson@solvesborg.se

Förtroendevald revisor från Olofström kommun: Lars Göran Ohlson (M) kontakt lars-goran.ohlson.politiker@olofstrom.se

Förtroendevald revisor från Karlshamns kommun: Per-Ola Johansson (M), kontakt

 

Revisorernas granskningar:

År 2022

Grundläggande granskning

Granskningsrapport

 

År 2021

Årsredovisning 2021

Granskningsrapport årsredovisning 2021

Granskningsrapport god ekonomisk hushållning år 2021

Styrning kontroll och samråd

Granskningsrapport

Missiv

 

År 2020

Intern kontroll för redovisning

Granskningsrapport

Uppföljning av granskningar gjorda mellan åren 2013-2018

Granskningsrapport

 

År 2019

Upphandling och inköp

Granskningsrapport

Missiv