Till innehåll på sidan

Räddningstjänsten Västra Blekinge har tre förtroendevalda revisorer, en från vardera medlemskommun. Revisorerna utses av respektive medlemskommuns fullmäktige.

 

Förtroendevald revisor från Sölvesborgs kommun: Peter Dibéus (KD), kontakt peter.dibeus@politik.solvesborg.se

Förtroendevald revisor från Olofström kommun: Vakant

Förtroendevald revisor från Karlshamns kommun: Pierre Andrén (SD), kontakt pierre.andren@karlshamn.se

 

Revisorernas granskningar:

År 2022

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse år 2022

Granskningsrapport årsredovisning år 2022

Granskningsrapport god ekonomisk hushållning år 2022

Granskning lokalförsörjning

Granskning lokalförsörjning

Granskningsrapport

Grundläggande granskning

Granskningsrapport

 

År 2021

Årsredovisning 2021

Granskningsrapport årsredovisning 2021

Granskningsrapport god ekonomisk hushållning år 2021

Styrning kontroll och samråd

Granskningsrapport

Missiv

 

År 2020

Intern kontroll för redovisning

Granskningsrapport

Uppföljning av granskningar gjorda mellan åren 2013-2018

Granskningsrapport

 

År 2019

Upphandling och inköp

Granskningsrapport

Missiv