Till innehåll på sidan

Många av de larm som kommer in till oss på räddningstjänsten är trafikolyckor. Olyckan kan vara ett ögonblicksverk och det är många saker som kan spela in t.ex. väder, väglag, hastighet och medtrafikanternas beteende. På denna sida har vi samlat lite information och tips som är bra att ha med sig när man vistas i trafiken eller är på resa.

Cykel och moped
Vare sig du använder cykel eller moped finns det en viktig sak att komma ihåg:

Hjälmen!

Säker på cykel
Genom att cykla väljer du ett alternativ som är både hälsosamt för dig och för miljön. Som cyklist är du relativt oskyddad och många cyklister skadas varje dag i trafiken. De flesta skadas när de kör omkull och anledningen kan vara en sten, grus eller halka på vägen eller i värsta fall en krock med en bil. Det kan hända vem som helst och därför ska du alltid använda hjälm.
Använder du hjälm är du också en bra förebild för dina och andras barn. Tänk på att det är lag på att bära hjälm för barn upp till 15 år.

Säker på moped
Att köra moped har länge varit populärt, särskilt bland ungdomar och är det också bland dem som de flesta olyckorna inträffar. De vanligaste olyckorna med allvarlig konsekvens är att föraren kör in i något och korsningsolyckor. När det gäller moped är hjälm ett lagkrav för alla oavsett ålder. Se till att använda en godkänd hjälm (E- eller SIS-märkt) och ha den fastspänd på rätt sätt.

Trimma inte mopeden
En moped har en begränsad hastighet och får inte trimmas för att kunna köras fortare. Vid var fjärde dödsolycka med moped var mopeden trimmad. Det behöver inte vara orsaken till olyckan, men en högre hastighet innebär alltid en ökad risken för allvarligare skador vid en olycka. Tänk också på att försäkringsbolagen inte ersätter mopeder där det finns hastighetshöjande komponenter på fordonet.

Säkerhet i bilen
Det finns flera saker som du själv kan påverka för att du ska vara så säker som möjligt när du åker bil.
Några enkla råd har stor betydelse för säkerheten:

  • Använd säkerhetsbälte.
  • Håll hastighetsgränserna och följ andra trafikregler.
  • Använd aldrig alkohol eller andra droger i samband med bilkörning.
  • Se till att barn och medpassagerare sitter säkert i bilen.
  • Lasta säkert.

Använd säkerhetsbälte
En enkel sak som får stor effekt är att alltid använda bilbältet när du åker bil. Risken att skadas svårt eller omkomma i en trafikolycka halveras om du använder bilbältet.
När du har spänt fast dig är det viktigt att du efterspänner bältet och ser till att det ligger på rätt sätt. Bilbältet ska ligga an mot axeln, så nära halsen som möjligt och höftbandet ska löpa över höften, inte magen.

Håll hastigheten
Hastigheten är helt avgörande för hur allvarliga skadorna blir vid en olycka. Olyckor händer förstås även i låga hastigheter men däremot blir skadorna betydligt lindrigare. Genom att följa hastighetsbegränsningarna kan upp emot 50 liv räddas varje år. Att följa hastighetsbegränsningen har också effekten att du sparar miljö. Koldioxidutsläppen minskar och du sparar bränsle och slitage på bil och däck.

Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken
Det borde vara en självklarhet att aldrig ge sig ut i trafiken när du har druckit alkohol och för många av oss är det så. Trots det finns dagligen förare ute i trafiken som är påverkade av alkohol eller droger och som utgör en risk både för sig själv och andra. Kör aldrig alkohol- eller drogpåverkad, vägra åka med en påverkad förare och försök hindra andra från att köra påverkade.

Barn i bilen
Barn behöver särskilt skydd i bilen och beroende på deras ålder och längd finns olika alternativ som kan användas. Tänk också på att små barn sitter säkrast bakåtvända och att krockkudden ska kopplas ur om barn sitter i passagerarstolen.

Trafikverkets hemsida kan du läsa mer om säkerhet i bilen för både barn och vuxna.