Till innehåll på sidan

Personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang vill lämna information om missförhållanden kan göra detta via Karlshamns kommuns visselblåsarfunktion.

Det ska finnas ett allmänintresse av att missförhållandet kommer fram för att funktionen ska kunna användas. Att visselblåsa innebär att du erbjuds en kanal där du kan göra en anmälan om du misstänker att någon inom Räddningstjänsten Västra Blekinge ägnar sig åt korruption, oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden.