Till innehåll på sidan

Taxor och avgifter

Här kan du välja att ladda hem två olika prislistor: en avser taxa för myndighetsutövning (tillsyn, tillstånd) och en prislista för övrigt (bland annat utbildning, automatlarm och uthyrning).

Taxa för myndighetsutövning år 2024

Prislista övrigt år 2024


Budget

Budgetarbetet inleds med ett samråd mellan förbundet och respektive medlemskommun, före den 30 september varje år. Därefter beslutar direktionen, vår politiska ledning, budgeten för senast den 31 oktober. Direktionens budgetmöte är offentligt och kungörs enligt Förbundsordningen.

Budget år 2024

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning


Bokslut och årsredovisning

Vårt räkenskapsår är detsamma som kalenderåret och årsbokslut upprättas per den sista december varje år. Årsredovisningen beslutas av direktionen och lämnas senast 1 mars till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för beslut om ansvarsfrihet för direktionen. Räddningstjänsten upprättar även ett delårsbokslut per den 31 juli varje år som skall godkännas av direktionen.

Bokslut och årsredovisning 2023

Bokslut och årsredovisning 2022

Bokslut och årsredovisning 2021

Bokslut och årsredovisning 2020

Bokslut och årsredovisning 2019

Bokslut och årsredovisning 2018

 


Fakturering

Lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277) betyder att vi endast kommer ta emot e-faktura från och med 1 april 2019. Observera att PDF inte är godkänt format!

Mer information om våra riktlinjer kring leverantörsfakturor och faktureringsadress hittar du här.