Till innehåll på sidan

Ring 112 i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, räddningstjänst eller polis.

112 besvaras av en SOS-operatör hos SOS Alarm AB. Under samtalets gång kopplas en annan operatör in för medlyssning, kallad räddningsåtgöraren, som för vår del sitter i Jönköping. SOS-operatören fortsätter samtalet och för att se till att du får den hjälp som är nödvändig kommer hen att ställa följande frågor:

 • VAD har hänt?
 • VAR har det hänt?
 • VILKET telefonnummer ringer du ifrån?

Försök att hålla dig lugn och beskriv så tydligt som möjligt vad som har hänt, var det har hänt, vem som behöver hjälp och varför. Operatören på SOS Alarm kommer att hjälpa dig vidare med fler frågor för att kunna skicka rätt hjälp. Några exempel på frågor kan vara:

 • Vem är du som ringer?
 • Är någon i fara?
 • Är någon medvetslös eller fastklämd?
 • Skador och tillstånd för den drabbade?
 • Hur många är skadade?
 • Vad brinner och hur mycket brinner det?
 • Om olyckan har inträffat på en motorväg – i vilken körbana? (“I riktning mot…”)
 • Kontrollera olycksplatsen en gång till och ring 112 igen om du får fram nya uppgifter

Numera kan SOS Alarm positionera den hjälpsökande som ringer 112 från en mobiltelefon. Genom Advanced Mobile Location (AML) möjliggörs automatisk positionering via GPS i Sverige. Mobiltelefonens plats skickas till SOS Alarm per automatik när man ringer 112 och därmed kan larmet gå vidare snabbare till blåljusmyndigheterna. Besök SOS Alarms hemsida för mer information.