Till innehåll på sidan

Gemensam värdegrund

Vi jobbar utifrån en värdegrund som ska genomsyra allt vårt arbete. Värdegrunden talar om hur vi bemöter varandra och vägleder oss i vårt dagliga arbete. För oss är det en självklarhet att våra medarbetare förstår och delar vår gemensamma värdegrund.

Vår gemensamma värdegrund består av tre värdeord; Öppenhet, Respekt och Trygghet. Värdeorden riktar sig dels mot tredje man, dels till hur vi som arbetsgivare och som medarbetare ska agera. Till varje värdeord har vi i punktform uttryckt innebörden för oss.

Öppenhet

Vi är en organisation där vi visar öppenhet mot varandra och våra medborgare.

Detta innebär för oss att:

 • vi är lyhörda för varandras behov och ser saker ur olika perspektiv
 • vi är ärliga och inger förtroende
 • vi lyssnar engagerat och känner av stämningen i samtalet
 • vi har en vilja att förändra och utveckla
 • alla har lika värde

Respekt

Vi tror på allas lika värde och vi visar respekt för varandra och de vi möter.

Detta innebär för oss att:

 • vi respekterar att vi alla är olika och tänker olika
 • vi pratar med varandra och inte om varandra
 • vi tror på medarbetarens vilja och förmåga att göra ett bra jobb
 • vi sätter gränser i samtal som är kränkande eller diskriminerande
 • vi visar tillit och förtroende för varandra
 • vi har ett gott bemötande mot varandra och våra medborgare

Trygghet

Vi är en organisation som står för trygghet i hela samhället.

Detta innebär för oss att:

 • vi har rätt kompetens och resurser i vårt arbete
 • vi försöker alltid göra vårt bästa i alla situationer
 • alla tar sitt ansvar och vi kan lita på varandra
 • vi syns i samhället samt skapar och bibehåller relationer
 • vi ger ett gott bemötande och professionell hjälp
 • organisationens förmåga speglar samhällets behov