Till innehåll på sidan

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, används för att varna allmänheten vid allvarliga händelser. Exempel på tillfällen när varningen kan rädda liv är vid gasutsläpp, stor brand som producerar mycket giftig rök, eller annan allvarlig händelse. För det mesta förmedlas VMA via radio och TV, men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet, mer känt som ”Hesa Fredrik”.

Hur nås jag av ett VMA?
Ett VMA kan meddelas på flera olika sätt, nämligen:
• Via SVT, TV4, Kanal 5, Kanal 9 och Sveriges Radio
• Från Krisinformation.se via deras hemsida, app eller sociala medier
• Som notis i Sveriges Radios app ”SR Play”.

I vissa fall kan du få varningen genom:
• Talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
• SMS till din mobil om den används i det drabbade området.

Nås du av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Det går även att följa händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se

Utomhusvarning med ”Hesa Fredrik”
När en händelse bedöms vara särskilt allvarlig signalerar även utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”. Signalen finns i följande fyra kategorier.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
Denna signal har 7 sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders paus mellan, dessa upprepas 6 gånger. När du hör signalen ska du:
• Gå inomhus
• Stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
• Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information, eller gå in på Krisinformation.se
Om du hör signalen när det är kvartalsprov så behöver du inte göra någonting. Läs mer om kvartalsprov längre ner på sidan.

Faran över
Signalen är en 30 sekunders lång ljudstöt som signalerar att faran är över.

Beredskapslarm
Signalen används för att kalla in civil personal till militärtjänstgöring i samband med höjd beredskap. Signalen består av 30 sekunders långa ljudstötar med 15 sekunders paus mellan som upprepas under 2 minuter.

Flyglarm
Signalen används för att varna befolkningen om luftangrepp. Den består av 2 sekunders ljudstötar med 2 sekunders paus mellan, dessa upprepas under en minut.

 

Kvartalsprov
Utomhusvarningssystemet prövas fyra gånger per år, närmare bestämt den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Provet går till så här:
• Klockan 15:00 startar testet med signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten” i de tätorter som har utomhusvarningssystemet. Sveriges radio läser även upp information om provet.
• Klockan 15:05 avslutas provet med signalen ”Faran över”.

Mer information om VMA kan fås på följande länkar, där du också kan lyssna på hur de olika signalerna låter:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Krisinformation.se