Till innehåll på sidan

Warning: Undefined array key "kreation_alert" in /home/raddning/public_html/wp-content/themes/raddningstjansten/header.php on line 74

Eldningsförbud råder i Blekinge län! | Eldningsförbud ›

Räddningstjänsten Västra Blekinge styrs av en politiskt vald direktion. Här fattas alla politiska beslut vilket innebär att den är kommunfullmäktige och kommunstyrelse i ett. Direktionen beslutar om mål och inriktning för Räddningstjänsten Västra Blekinge och är även myndighet för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Direktionen består av tre ordinarie ledamöter från respektive medlemskommun (Karlshamn, Sölvesborg och Olofström) och varje ledamot har en personlig ersättare.

Förbundet har, under direktionen, en förbundschef som högste verkställande tjänsteman. Förbundschefen har till sin hjälp en ledningsgrupp där räddningchef, administrativ chef och driftchef ingår.

Offentlighetsprincipen gäller i kommunalförbund. Förbundets beslut kan överklagas på samma sätt som om verksamheten hade bedrivits i medlemskommunerna. Medlemskommunernas insyn och inflytande garanteras genom att varje direktionsledamot skall vara representerad i fullmäktige i sin kommun.

Vårt viktigaste styrdokument är den förbundsordning som medlemskommunerna enades om när förbundet bildades.