Till innehåll på sidan

Varma sommarkvällar är vi många som samlas för mysiga grillkvällar, antingen hemma eller på en allmän grillplats. Varje år skadar sig ca hundra personer när de grillar och ungefär hälften av skadorna består av att man bränner sig på grillen. Här har vi samlat lite tips och råd som du kan tänka på för att minska risker för olyckor när du grillar.

Börja med att planera grillningen och se till att grillen står på tillräckligt avstånd från brännbart material, t ex parasoll, vedhög eller byggnader.

Gasolgrill

Att ha en gasolgrill hemma blir allt populärare, men gasol är en brännbar gas som måste hanteras på rätt sätt.

  • Vid montering är det viktigt att kontrollera så kopplingar är täta och detta görs med en tryckmätare eller en läckindikator. En sådan kontroll bör även göras varje gång man byter flaska.
  • Kontrollera slangen från regulatorn till grillen inför varje grillsäsong. Böj slangen och kontrollera om det uppstår sprickor, om så är fallet så byt slangen. Använd endast en slang som är avsedd för gasol.
  • Ställ alltid gasolbehållaren bredvid grillen, även om det finns plats under. Om behållaren kommer för nära grillen kan den värmas upp och få för hög temperatur.
  • Rengör grillen från fett regelbundet eftersom fettavlagringar kan antändas.
  • Det är bra att ha en handske till hands vid gasolgrillning. Skulle det börja brinna är det viktigt att man kan komma åt ventilen och stänga av gastillförseln.
  • En brandsläckare bör finnas i närheten och man ska aldrig försöka att släcka en eld i en gasolgrill med vatten.

Mer detaljerad information om att grilla med gasol kan du läsa genom att klicka här.

Kolgrill 

  • Tänk på att välja ett miljövänligt alternativ, t ex eltändare, när du ska tända grillkol eller briketter.
  • Om du använder tändvätska, välj helst en miljövänlig produkt och följ bruksanvisningen noga. Förvara tändvätska minst tre meter från grillen. Använd aldrig bensin eller T-sprit för att tända grillen.
  • En bra vana är att alltid ha en trädgårdsslang eller en hink vatten i närheten för att snabbt kunna släcka om något antänds utanför grillen.
  • När du har grillat klart – släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats. Lägg aldrig osläckt aska eller glödrester i sopor eller någon annanstans. Större kolbitar eller briketter kan fortsätta att glöda i flera timmar efter grillningen.

Engångsgrill

Engångsgrillar är enkla och ofta praktiska att använda men tänk på att de lätt kan orsaka bränder. Grillarna kan bli mycket varma och det är därför viktigt att vara noga med var man placerar grillen. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset. Lämna aldrig en grill som inte brunnit ut utan uppsikt och släng heller inte heta engångsgrillar i sopkorgar eller liknande. Släck grillen noga och ha alltid vatten i närheten när du grillar för att kunna släcka en eventuell brand.