Till innehåll på sidan

Heltidsbrandmannen (benämns fortsättningsvis som brandman) tjänstgör i utryckningsstyrkan som alltid är redo att åka på larm inom 90 sekunder från det att larmet går. Brandmannen ingår i ett lag tillsammans med fem brandmän, en stf styrkeledare och en styrkeledare. Som brandman roterar man mellan olika roller, för att styrkans kompetens alltid ska upprätthållas. Exempel på de olika rollerna är 1:a bilschaufför, rökdykare och rökdykarledare. Förläggningen av tjänstgöringstiden är skifttjänst, vilket innebär en rotation mellan dagspass, nattpass och dygnspass.

Att idag arbeta som brandman innebär mycket mer än att släcka en brand eller ta hand om skadade i en trafikolycka. Vi larmas också ut till sjukvårdslarm, kemikalieolyckor, djurlivräddning, olyckor med farligt gods, drunkning etc. En brandman arbetar även med förebyggande arbetsuppgifter som innebär att informera invånaren, utbilda skolbarn i brandkunskap eller kontrollera ett företags brandskydd på en tillsyn. En stor del av arbetstiden består av säkerhets- och funktionskontroller av fordon och materiel, insatsövningar som gör arbetet både säkrare och effektivare när olyckan är framme och fysisk träning för att upprätthålla styrka och kondition. Med andra ord är arbetsuppgifterna varierade och kan innebära att du som brandman släcker en villabrand på förmiddagen och håller i en brandkunskapsutbildning för ett företag på eftermiddagen.

Anställningskrav
För att arbeta hos oss som heltidsbrandman kräver vi att du har en examen i utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) alternativt utbildningsbevis i grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib). Utbildningen SMO är en tvåårig eftergymnasial utbildning (80 studiepoäng) och Grib är en sex veckor lång utbildning (sex studiepoäng). Båda utbildningarna sker på skolor och/eller distans som är i regi av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Förutsatt att du har den formella kompetensen måste du även klara av de krav vi ställer på personlig lämplighet, körkortsklass och en god fysisk arbetsförmåga.

Läs mer här om utbildning i skydd mot olyckor
Läs mer här om grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

Vidareutbildning
Om man som brandman vill gå vidare i karriären, kan man läsa vidare och söka tjänster som stf styrkeledare, styrkeledare och brandinspektör.

Styrkeledare
Styrkeledaren tjänstgör i utryckningsstyrkan tillsammans med sin arbetsgrupp som består av fem brandmän och en stf styrkeledare. Styrkeledaren är arbetsgruppens chef som planerar, leder och fördelar det dagliga arbetet inne på brandstationen. Vanliga stationsuppgifter är insatsövningar, att materiel och fordon är iordning och fysisk träning. Vid larm är styrkeledaren räddningsledare som då har hela ansvaret ute på skadeplatsen.

Som styrkeledare hos oss ingår det att ha kontinuerlig beredskap i ledningsfunktionen insatsledare (IL). Insatsledaren leder arbetet på skadeplatsen, då två eller fler styrkor har larmats till en händelse. IL kan också aktiveras på andra uppdrag.

Styrkeledaren har även ett ansvarsområde som hen har det övergripande ansvaret för och det är särskilt under beredskapsveckan som hen kan arbeta med det.

Förläggningen av tjänstgöringstiden är skifttjänst med rotation mellan dagspass, nattpass och dygnspass. Vid tjänstgöring som IL är arbetstiden förlagd till dagtid måndag-fredag och beredskap kväll, natt och helg.

Anställningskrav
För att arbeta hos oss som styrkeledare är du i grunden heltidsbrandman som efter flera tjänsteår vidareutbildar dig till befäl och chef för en arbetsgrupp. Insatsledare är i grunden befäl som har ett antal tjänsteår i befattningen.
Läs mer här om utbildningarna ledningskurs styrkeledare och ledningskurs insatsledare.