Till innehåll på sidan

Som brandingenjör hos oss arbetar du med brandsäkerhet och skyddsfrågor. Främst handlar det om att förhindra brand och skadeverkningar genom förebyggande insatser. Arbetet är utåtriktat och varierat, där samarbete förekommer med andra myndigheter och organisationer. Arbetet innebär framförallt att utföra tillsyn över verksamheter, remisshantering, olycksutredningar och tillståndsgivning av brandfarliga och explosiva varor. Vid tillsyn gör brandingenjören bedömning om säkerheten är tillräcklig samt ger råd och stöd för hur verksamhetens brandskydd kan utformas, för att lagens krav ska uppfyllas. Brandingenjören är även med i kommunens samhällsplanering (bygg- och planplanering), där som sakkunnig och rådgivande i exempelvis hur transporter ska ske för att ha en hög säkerhet eller analyserar hur bostäder och industrier ska placeras i förhållande till varandra för att minimera olycksriskerna.

Som brandingenjör hos oss ingår det att ha kontinuerlig beredskap i ledningsfunktionen regional insatsledare (RIL). RIL innebär operativt arbete ute på skadeplatsen där du är den som är högst ansvarig räddningsledare som leder räddningsaktionen.

Anställningskrav
För att arbeta hos oss som brandingenjör kräver vi att du har en examen i brandingenjörsutbildningen och påbyggnadsutbildningen i räddningstjänst för brandingenjörer som förkortas RUB:en. Brandingenjörsutbildningen finns på Lunds Tekniska Högskola eller Luleå Tekniska Universitet och är 3,5 år. RUB:en krävs för att kunna arbeta operativt som räddningsledare och är på 1 år i Revinge. Meriterande är arbetslivserfarenhet i yrket och påbyggnadsutbildning i riskhantering.

Läs mer här om brandingenjörsutbildningen i Lund eller Luleå.
Läs mer här om RUB:en.

Film om brandingenjörsyrket