Till innehåll på sidan

Handlingsprogrammet lägger grunden för verksamhetens planering och genomförande. Gällande handlingsprogram beslutades av direktionen i december år 2021.

Handlingsprogram

 

Förbundets mål finns tydligare definierade i den verksamhetsplan som årligen beslutas i direktionen.

Verksamhetsplan år 2024

 

Direktionen fastställer årligen ett tillsynsprogram gällande förbundets tillsynsverksamhet.

Tillsynsprogram år 2024