Vid en olycka

Genom att vara förberedd och medveten om olika risker så kan du själv förhindra många bränder och olyckor. Om olyckan ändå inträffar är det viktigt att veta vad du skall göra.  Din kunskap och ditt handlande är viktiga för att skadan skall bli så liten som möjligt.

I menyn till höger hittar du tips och råd för några olika situationer du kan råka ut för.

Vi har även tagit fram en informationsbroschyr som kan vara till hjälp om du har råkat ut för en olycka; brand, trafikolycka, vattenskada eller annat.

 Ladda ned informationsbroschyr.Framsida infobroschyr