Till innehåll på sidan

Genom att vara förberedd och medveten om olika risker så kan du själv förhindra många olyckor. Om olyckan ändå inträffar är det viktigt att veta vad du ska göra. Din kunskap och ditt handlande är viktiga för att skadan ska bli så liten som möjligt.

Här hittar du tips och råd för några olika situationer du kan råka ut för.