Till innehåll på sidan

Följande datum för direktionssammanträden år 2023 är fastställda:

  • 11 januari, brandstationen i Karlshamn.
  • 22 februari, brandstationen i Sölvesborg.
  • 5 april, brandstationen i Olofström.
  • 7 juni, brandstationen i Karlshamn.
  • 6 september, brandstationen i Sölvesborg.
  • 25 oktober, brandstationen i Olofström.
  • 6 december, brandstationen i Karlshamn.

Mötet pågår mellan klockan 09.00-12.00 om inget annat anges i kallelsen. Kallelsen mailas ut till ledamöter, fackliga företrädare samt revisorer en vecka innan mötet ska hållas.