Till innehåll på sidan

Följande datum för direktionssammanträden år 2024 är fastställda:

  • 21 februari, brandstationen i Sölvesborg.
  • 17 april, Kulturhuset i Olofström.
  • 29 maj, brandstationen i Karlshamn.
  • 4 september, brandstationen i Sölvesborg.
  • 30 oktober, brandstationen i Olofström.
  • 11 december, brandstationen i Karlshamn.

Mötet pågår mellan klockan 09.00-12.00 om inget annat anges i kallelsen. Kallelsen mailas ut till ledamöter, fackliga företrädare samt revisorer en vecka innan mötet ska hållas.