Till innehåll på sidan

Warning: Undefined array key "kreation_alert" in /home/raddning/public_html/wp-content/themes/raddningstjansten/header.php on line 74

Eldningsförbud råder i Blekinge län! | Eldningsförbud ›

Det är viktigt att undvika onödiga risker när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen. Börja alltid med att kontrollera om det råder eldningsförbud! Syftet med ett eldningsförbud är att förhindra att skogsbränder uppstår.

Är det eldningsförbud just nu?
I Blekinge är det Länsstyrelsen som fattar beslut om eldningsförbud. Information om ett eldningsförbud råder eller inte hittar du på vår hemsida samt på Länsstyrelsens hemsida.

Förbud mot eldning av trädgårdsavfall
I våra tre medlemskommuner finns det regler gällande eldning av trädgårdsavfall, detta är förbjudet inom detaljplanerat område under följande perioder:

Karlshamns kommun
1 mars – 31 oktober

Olofströms kommun
1 april – 30 september

Sölvesborgs kommun
1 april – 30 september

Undantaget är valborgsmässoeldar den 30 april.

När införs ett eldningsförbud?
Om brandrisken är hög i skog och mark kan Länsstyrelsen besluta om eldningsförbud. Beslutet fattas i samråd med länets räddningstjänster. Vid hård vind eller perioder av torka är det stor risk för brandspridning och därför olämpligt att elda, en brand under dessa förhållanden kan bli mycket svårsläckt.
Eldningsförbudet grundar sig oftast på prognoser från SMHI. Aktuella brandsriskprognoser sammanställs i brandriskkartor och dessa kan du hitta på SMHI:s hemsida. Du kan också hålla koll på brandrisken i skog och mark med appen “Brandrisk Ute” från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Vad gäller vid eldningsförbud?
Vid ett eldningsförbud är det inte tillåtet att elda, grilla eller på annat sätt förbränna fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.). Förbudet gäller i:

  • Skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller
  • Så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen

Vad som menas med sammanhållen bebyggelse är ett tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.
Det är däremot tillåtet att:

  • Grilla på egen tomt under förutsättningarna att grillanordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning.
  • Grilla på iordningställda, fasta, grillplatser på allmän plats om dessa är utformade med en avgränsning av obrännbart material, till exempel ett betongrör eller sten. Runt grillplatsen ska det då också finnas en bred markyta med grus eller annat obrännbart material.
  • Använda friluftskök under förutsättningen att det inte finns någon risk för brandspridning, till exempel genom att dessa placeras på grus eller en klipphäll.

Observera att engångsgrillar inte är tillåtna under ett rådande eldningsförbud, oavsett om den används på egen tomt eller inte.

Bryter du mot ett rådande eldningsförbud kan du dömas till böter. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Läs mer om eldningsförbud här.

Rekommendationer under ett rådande eldningsförbud:

  • Undvik att röka i skog och mark
  • Undvik att arbeta i skog och mark med maskiner som kan orsaka gnistor eller varmgång. Exempel på maskiner och arbetsmoment kan vara motorsågar, slåttring av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera.
  • Om du parkerar din bil i terräng, tänk på att katalysatorn blir väldigt varm och kan antända torrt gräs.
  • Lämna inte glas i naturen. Detta ska du så klart inte göra oavsett om det är eldningsförbud eller inte.