Till innehåll på sidan

Om någon drabbas av hjärtstopp – ring 112 och påbörja hjärt- lungräddning omedelbart. Du kan rädda liv!

Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en person i din närhet eller en främling på gatan. Genom att lära dig hjärt-lungräddning kan du vara förberedd när det oväntade händer. Vid ett hjärtstopp slutar det elektriska systemet i hjärtat att fungera vilket betyder att hjärtat inte kan pumpa syre via blodet till hjärnan. Redan efter några minuter drabbas kroppens viktiga organ av syrebrist och varje sekund räknas. Du som är först på plats kan med enkla handgrepp se till att hjärnan får det syre som behövs tills ambulans eller räddningstjänst hinner fram.
HLR-rådet rekommenderar att alla lär sig hjärt-lungräddning och repeterar detta varje år.

Det ligger en film på sidan, som jag tycker är bra, vi har gjort den själva.

Första hjälpen
Första hjälpen består av ett antal enkla åtgärder som de flesta av oss kan utföra i en akut situation. Det kan ibland handla om att faktiskt rädda liv i livshotande situationer, men oftare om att kunna hjälpa en person med lättare skador. Syftet är att genom tidiga åtgärder rädda liv, förhindra att tillståndet förvärras eller att förbättra möjligheterna till ett snabbt tillfrisknande.
Ibland är det svårt att bedöma hur allvarlig en skada är. Har du kunskaper i första hjälpen blir det lättare att ta reda på vad som är fel, veta vad du behöver göra och vem du skall kontakta.

Mindre skador som småsår eller mindre brännskador kan du för det mesta behandla själv. Är du osäker på om professionell vård behövs kan du alltid kontakta vården via 1177.
Vid allvarliga situationer som hjärtinfarkt, hjärtstopp, trafikolyckor, eldsvådor eller kvävnings- och drunkningsolyckor är det självklart att larma 112 för hjälp. Medan du väntar på hjälp kan du som har kunskaper i första hjälpen förhindra eller lindra allvarliga skador, kanske till och med rädda liv. Den livräddande första hjälpen består bland annat av att:
• Leta efter tecken på liv hos den skadade, det vill säga normal andning, rörelser och till exempel hosta
• Placera personen i stabilt sidoläge som ger fri luftväg och förhindrar kvävning.
• Vidta andra åtgärder som kan göras direkt på plats som hjärt-lungräddning eller att stoppa blödningar.

En mindre Första-hjälpen låda är klokt att ha i både i sitt hem, i sin bil eller att ta med sig på resa. En bra grund är förbandsmaterial för att kunna ta hand om sår och liknande.
Är det ett barn som har skadats eller satt i halsen finns speciella saker att tänka på – läs mer om detta och annat på vårdguiden 1177.se.