Till innehåll på sidan

Kursen ger deltagarna en grundläggande kunskap och förståelse för brands uppkomst och hur den utvecklar sig.

Vi lägger stor vikt på hur man förebygger brand och på så sätt skapar en så trygg tillvaro som möjligt, men även praktiska moment ingår i utbildningen där deltagarna får släcka brand i kläder samt använda brandsläckare.

Kursinnehåll

  • Brandteori och brandförlopp
  • Vanliga brandorsaker
  • Anlagd brand
  • Utrymning och alarmering
  • Släckredskap och släckmedel
  • Handbrandsläckare och brand i kläder (praktik)
  • Förevisning brand (praktik)

Kursens längd: 3 timmar

Antal deltagare: 20 st.

Pris: Offert lämnas på begäran