Till innehåll på sidan

Med en handbrandsläckare i hemmet har du möjlighet att snabbt ingripa om du upptäcker en brand. Ett snabbt ingripande kan förhindra att en liten eld utvecklas till en fullskalig brand, och kan därmed vara skillnaden mellan en liten olycka och en katastrof

Varför finns det olika sorters handbrandsläckare?

Olika bränder kräver olika släckmedel, därför delas handbrandsläckare upp i olika klasser: A, B, C, D och F.

Klass Avsedd för denna typ av brand Exempel på material/ämnen
A Glödbrand Fibrösa material (trä, papper, etc.)
B Vätskebrand Brännbara vätskor (bensin, olja etc.)
C Gasbrand Gasbrand (gasol, stadsgas etc.)
D Metallbrand Aluminium, magnesium etc.)
F Fettbrand Matolja etc.

Tidigare fanns även klass E som innebar att släckaren var godkänd för att släcka bränder i elektrisk utrustning. På nyare släckare står detta specificerat på brandsläckaren.

Vilken sorts handbrandsläckare ska jag ha?
För hemmet rekommenderar vi att du har minst en sex kilos pulversläckare, även kallad ABC-släckare. Om din bostad har flera våningar rekommenderar vi att du har minst en släckare per våningsplan.

Det är viktigt att handbrandsläckaren är anpassad efter dina möjligheter att hantera den! Om du tycker att en släckare på sex kilo är för tung för att du ska kunna använda den så kan du ersätta den med två mindre släckare.

Vart ska jag ha min handbrandsläckare?
Placera handbrandsläckaren centralt och lättåtkomligt, gärna i närhet av ytterdörren. Då kan du även bistå grannen om behovet uppstår. Om du investerar i fler släckare rekommenderar vi placering i köket och i, eller nära, sovrummet.

Det är viktigt att alla i hushållet vet om vart handbrandsläckarna är placerade. Om du flyttar en handbrandsläckare till en annan plats, glöm inte att informera familjen!

När måste jag byta ut min handbrandsläckare?
En pulversläckare kan fungera upp till 15 år om den placeras torrt och kontrolleras regelbundet. Konsumentverket rekommenderar att alla handbrandsläckare kontrolleras vart femte år. Så här kan du göra för att kontrollera dina handbrandsläckare:

  • Tryckmätaren, manometern, ska stå på grönt. Knacka på mätarglaset för att säkerställa att visaren inte har fastnat.
  • Slangen ska vara hel och inte ha några sprickor.
  • Plomberingen ska sitta kvar.
  • Om det är en pulversläckare, vänd på den några gånger och ”lyssna” så att pulvret glider fritt i släckaren.

Vad ska jag göra med min förbrukade, eller för gamla, handbrandsläckare?
Handbrandsläckare sorteras som farligt avfall och lämnas in på återvinningsstationer som tar emot denna typ av avfall. Du behöver inte tömma handbrandsläckaren innan du återvinner den.