Till innehåll på sidan

Att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB), eller deltidsbrandman som det också kallas, innebär tjänstgöring i utryckningsstyrkan en vecka åt gången, antingen var tredje eller var fjärde vecka, beroende på vilken brandstation RiB:aren tillhör. Under beredskapsveckan har RiB:aren beredskap, dygnet runt (24/7), på det ordinarie arbetet och/eller i hemmet. Inom fem minuter, från det att larmet går, ska RiB:aren rycka ut från brandstationen.

Arbetsuppgifterna under beredskapsveckan är:

 •  skadeavhjälpande insats vid räddningstjänst. Rök- och kemdykning, rädda liv, sanering vid trafik- och kemolyckor, drunkning, djurlivräddning, trafikolycka, sjukvårdslarm samt stödja olycksdrabbade vid räddningsinsats och andra förekommande räddningstjänsthändelser.
 •  övningar för förberedande av insats.
 •  säkerhets- och funktionskontroller av fordon och material.
 •  förebyggande brandskydd och information/utbildning till privatpersoner och företag

Anställningskrav
För att arbeta hos oss som räddningstjänstpersonal i beredskap behöver du inte ha någon formell kompetens eller erfarenhet från yrket. Däremot måste du som kandidat genomgå och godkännas i ett fystest och medicinska kontroller. Dessutom måste du uppfylla följande krav:

 •  vara över 18 år.
 •  vara fullt frisk och ha en god fysisk arbetsförmåga.
 •  vara simkunnig.
 •  ej ha klaustrofobi.
 •  ej vara mörk- eller höjdrädd.
 •  inneha B-körkort. Meriterande C-körkort.
 •  ha bostad och/eller arbetsplats inom fem minuters avstånd till brandstationen.
 •  ha godkännande från huvudarbetsgivare.
 •  som person gillar du lagarbete, är stresstålig och vill göra en samhällsinsats genom att kunna hjälpa till vid olyckor.

Godkännande av tjänstgöring hos Räddningstjänsten Västra Blekinge

När du blir anställd som räddningstjänstpersonal i beredskap genomför du en preparandutbildning på tre veckor internt i Karlshamn. På utbildningen varvas teori med praktik. Efter genomförd och godkänd preparandutbildning kan du börja arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap. Inom ett år ska du genomföra en grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib) som är i MSB´s (Myndighet för samhällsskydd och beredskap) regi. Läs mer här om Grib-utbildningen.

Varför ska du bli deltidsbrandman? eller Varför ska du arbeta hos oss som deltidsbrandman?
Om du svarar JA på dessa frågor skulle du kunna passa som deltidsbrandman

 • Vill du göra en viktig samhällsinsats?
 • Vill du hjälpa människor där du bor/arbetar?
 • Gillar du lagarbete?
 • Gillar du att träna?

Räddningstjänstpersonal i beredskap utgör stommen i den svenska räddningstjänsten och är därmed en mycket viktig del i samhällets skydd mot olyckor. För att systemet ska fungera krävs det att både människor och arbetsgivare ställer upp. Människor som parallellt med sina ordinarie arbeten åtar sig uppdraget. Arbetsgivare som låter sin personal lämna arbetet vid larm och viss utbildning.

Som räddningstjänstpersonal i beredskap gör du din ort och arbetsgivare en stor tjänst. Människorna på din ort kan fortsätta leva med vetskap om att hjälp kommer inom en kort tid. Mervärdet för din arbetsgivare är att du kan höja säkerhetstänket och göra en bra första insats när olyckan är framme. Som person får du en personlig utveckling då du lär dig att agera på ett lugnt och korrekt sätt i stressade situationer. Övriga fördelar är personlig utveckling, förutom ersättningen, är årliga hälsokontroller, god kamratanda, goda träningsmöjligheter och förbättrad självkännedom.