Till innehåll på sidan

Varje år inträffar runt 20 000–25 000 bostadsbränder i Sverige. Bränder i hemmet beror ofta på oförsiktighet och okunskap och den vanligaste brandorsaken är glömd spis. Det är därför viktigt att som privatperson skaffar dig kunskap och utrustning för att förhindra bränder i den mån du kan.