Till innehåll på sidan

Räddningstjänsten Västra Blekinge styrs av en politiskt vald direktion med en förbundschef som högste verkställande tjänsteman. Förbundschefen har till sin hjälp en ledningsgrupp bestående av räddningschef, driftchef samt administrativ chef. Räddningschefen har i sin tur tre enheter under sig, den förebyggande enheten, operativ heltid samt operativ räddningstjänstpersonal i beredskap.

Kenneth Jensen

Förbundschef

0454-305101

Magnus Kärvhag

Räddningschef

0454-305103

Jimmie Bergstrand

Jimmie Bergstrand

Driftchef

0454-305139

Sandra Bohlin

Sandra Bohlin

Administrativ chef

0454-305124