Till innehåll på sidan

Det finns ett talesätt om att alla bränder är små i början vilket talar för att försöka agera i början av händelseförloppet utan att ta för stora risker. En normal ordning och minnesregel som rekommenderas och viktig att känna till är Rädda – Varna – Larma – Släck. Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

Rädda

Det viktigaste är att rädda dig själv och andra som är i fara. När det brinner är den säkraste vägen ut att krypa på golvet eftersom den farliga brandröken stiger uppåt. Stäng dörrarna efter dig på din väg ut, det fördröjer spridningen av både brand och rök.

Varna

När du själv är i säkerhet är det viktigt att även varna andra i närheten.

Larma

När alla är som kan har tagit sig i säkerhet, larma räddningstjänsten – ring 112 och beskriv så tydligt du kan vad som har hänt.

Släck

I sista skedet kan du själv försöka släcka elden. Men bara om du kan göra det på ett säkert sätt utan att riskera din egen hälsa. Om du inte kan släcka, stäng in branden!

  

Brand i kläder

Brand i kläder är livsfarligt och det gäller att reagera snabbt.

Brinner det i dina egna kläder?

 • Lägg dig ned.
 • Håll händerna för ansiktet som skydd.
 • Rulla runt och kväv på så sätt elden.

Brinner det i någon annans kläder?

 • Lägg ned personen
 • Kväv elden med vatten, en filt eller liknande. Börja alltid släcka vid huvudet och fortsätt nedåt över kroppen.

Om du får en lättare brännskada:

 • Kyl skadan med svalt vatten i minst tio minuter.

 

Brand i flerfamiljshus

Om det brinner i din lägenhet – tänk på att:

 • Ta dig ut snabbt om du kan. Använd trapporna, aldrig hissen. Kryp under röken för att inte andas in giftig rök och för att se bättre.
 • Stäng alla dörrar bakom dig så hindrar du branden att sprida sig.
 • Varna andra i byggnaden så att alla kan ta sig ut.
 • Larma räddningstjänsten via 112.

Om det brinner i en annan lägenhet eller om det är rökfyllt i trapphuset – tänk på att:

 • Stanna kvar i din lägenhet, stäng dörren och larma SOS via 112. Invänta hjälp. En lägenhet klarar normalt att stå emot brand i ungefär en timme och är därför en säker plats. Om du behöver evakueras gör vi på räddningstjänsten det.
 • Gå aldrig ut i ett trapphus som är rökfyllt. Även vid en liten brand kan ett trapphus bli fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter.
 • Täta dörrspringor och ventilation med blöta handdukar och tejp om det kommer in rök .

Innan det har börjat brinna finns det saker som du kan göra för att skydda dig och dina grannar från brand. Bland det viktigaste är att se till att det inte finns saker i trapphuset som är brännbara eller som hindrar framkomligheten. Sätt upp en brandvarnare också, det kan rädda ditt liv!

 

Brand på spisen

Brinner det i en gryta på spisen?

 • Lägg på ett lock. Då kväver du elden.
 • Använd aldrig vatten för att släcka en brand i gryta eller stekpanna. Häller man vatten i en brinnande kastrull så börjar vattnet att koka och förvandlas till het ånga. Är det olja eller fett som brinner gör ångan att brinnande olja slungas iväg. Då kan branden snabbt spridas i hela köket och du kan få allvarliga brännskador.

 

Efter branden

Under själva släckningsarbetet av en brand finns ofta polisen närvarande och finns det misstanke om att ett brott ligger bakom branden så utreder polisen brandorsaken. Har du som privatperson tips om iakttagelser – stora som små – vid en misstänkt anlagd brand skall du kontakta polisen.

Räddningstjänsten samverkar ofta med polisen i deras utredning av brandorsaken och vid behov kan vi skriva ett så kallat sakkunnigutlåtande. I ett sådant utlåtande görs bedömningar av brandförlopp och risken för brand- och rökspridning med mera.