Till innehåll på sidan

Warning: Undefined array key "kreation_alert" in /home/raddning/public_html/wp-content/themes/raddningstjansten/header.php on line 74

Eldningsförbud råder i Blekinge län! | Eldningsförbud ›

Så här behandlar vi personuppgifter

Räddningstjänsten Västra Blekinge behandlar personuppgifter med följande rättsliga grunder.

  • rättslig förpliktelse,
  • allmänt intresse eller myndighetsutövning, eller
  • samtycke (endast avseende cookies på vår sajt samt avseende bilder på egen personal)

De personuppgifter vi behandlar är endast sådana som är nödvändiga för att vi som myndighet ska kunna utföra våra uppdrag inom kommunal räddningstjänst och därtill knutna uppdrag.

De mest förekommande personuppgifterna vi behandlar är namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och fastighetsbeteckning. Eftersom vi arbetar med räddningstjänst kan det förekomma känsliga personuppgifter om hälsa.

Vi tillämpar inte automatiserat beslutsfattande.

Utöver de personuppgifter du själv lämnar till Räddningstjänsten Västra Blekinge, kan vi också få de nämnda personuppgifterna från andra. Det kan vara från offentliga register, andra myndigheter eller leverantörer till oss.

De som får ta del av dina personuppgifter på Räddningstjänsten Västra Blekinge är bara de som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. Dina personuppgifter kan också lämnas ut till andra myndigheter, företag, organisationer eller privatpersoner om vi har en skyldighet att lämna ut dem.

Om du kontaktar oss genom Facebook eller Instagram bör du vara medveten om att informationen kommer att överföras till tredje part. För din egen skull rekommenderar vi att du inte skickar känslig information till oss via sociala medier.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk rätt avseende allmänna handlingar. Det innebär att dina personuppgifter i vissa fall bevaras för all framtid (till arkiv), eller annars raderas när de inte är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter.

Du kan kontakta oss för att begära registerutdrag avseende dina personuppgifter.

Du har hos Räddningstjänsten Västra Blekinge under vissa förutsättningar rätt till följande:

  1. rättelse av personuppgifter,
  2. radering av personuppgifter,
  3. begränsning av behandling av personuppgifter,
  4. dataportabilitet och
  5. invändning mot behandling av personuppgifter.

Dessa förutsättningar framgår av dataskyddsförordningens artiklar 16-18 och 21.

För att utnyttja dessa rättigheter samt för annan information om vår behandling av personuppgifter kontaktar du vastra.blekinge@raddning.com.

Om du vill klaga på vår behandling av personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet på området.