Till innehåll på sidan

Warning: Undefined array key "kreation_alert" in /home/raddning/public_html/wp-content/themes/raddningstjansten/header.php on line 74

Eldningsförbud råder i Blekinge län! | Eldningsförbud ›

Räddningstjänsten Västra Blekinge är ett kommunalförbund med tre medlemskommuner: Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.

Förbundet har funnits i denna form sedan 2002 då Olofströms kommun anslöt sig till förbundet. Samarbetet med Sölvesborgs kommun inleddes några år tidigare.

Brandstationer finns i Karlshamn, Svängsta, Sölvesborg, Mjällby, Olofström och Kyrkhult. I Karlshamn finns en heltids- och en deltidsstyrka placerad. Här finns även majoriteten av övrig heltidspersonal placerad. De övriga stationerna i förbundet är deltidsstationer förutom Kyrkhult som är ett brandvärn. I förbundet finns även ett skogsbrandvärn.

Förbundet i siffror

Vi täcker ett område med cirka 63 000 invånare.

En heltidsstation, fem deltidsstationer, ett brandvärn samt ett skogsbrandvärn.

Vi är cirka 160 anställda fördelat enligt följande:

  • Operativ personal heltid ca 28 st.
  • Räddningstjänstpersonal i beredskap ca 103 st.
  • Räddningsvärn, inkl skogsbrandvärn ca 15 st.
  • Övrig personal (ledning, administration, drift samt förebyggande) ca 15 st.