Till innehåll på sidan

Warning: Undefined array key "kreation_alert" in /home/raddning/public_html/wp-content/themes/raddningstjansten/header.php on line 74

Eldningsförbud råder i Blekinge län! | Eldningsförbud ›

POSOM, Psykologiskt och Socialt Omhändertagande, är en del i att hantera en kris eller annan allvarlig händelse.

POSOM är ingen krisgrupp utan en samordnings- och ledningsfunktion, som sammankallas först när behov uppstår. Att upprätthålla POSOM-verksamhet är en uppgift för kommunerna där POSOM-gruppen ofta består av representanter från socialtjänsten, skolan, trossamfund, räddningstjänsten och polisen. Dessutom kan ett antal frivilliga medhjälpare knytas till gruppen.
Alla som ingår i POSOM-grupperna har tystnadsplikt och står till förfogande vid:
• olyckor
• bränder
• skador som inträffar inom kommunen eller drabbar kommuninvånare.

Av erfarenhet vet vi att skadade och drabbade, anhöriga och andra berörda kan få det svårt på olika sätt i samband med eller efter en olycka.

De första timmarna och dagarna är man chockad och olyckan kan kännas både overklig och långt borta. Efter en tid kommer reaktionerna, man känner sig illa till mods och kan uppleva detta på flera olika sätt. Det viktiga är då att få tala om olyckan, sina reaktioner och frågor som kan göra det svårt att bearbeta det som hänt. POSOM-grupperna är en resurs som kan förmedla stöd både för drabbade, anhöriga, insatspersonal och andra berörda.