Till innehåll på sidan

När du kommer först fram till en trafikolycka:

1. Ta reda på vad som har hänt: Finns det några skadade? Hur många kan vara skadade och vem är i störst behov av hjälp. Ta befälet men ta också hjälp av andra som kommer till platsen.
2. Larma SOS på telefonnummer 112.
3. Rädda om någon skadad befinner sig i livsfarligt läge, det kan vara en brand eller nära trafiken, försök flytta den/de skadade till en säker plats.
4. Varna andra medtrafikanter. Sätt ut varningstrianglar och skydda olycksplatsen.

Om du själv är inblandad i en trafikolycka
Räddningstjänstens främsta uppgift är att ta hand om de skadade på ett så varsamt och skonsamt sätt som möjligt. Ibland kan det ske på bekostnad av materiella ting, som exempelvis när vi klipper sönder en bil. Detta gör vi för att så varsamt som möjligt få ut skadade från fordonet för att inte förvärra eventuella kroppsskador. Dessutom gör vi bilen strömlös för att förhindra brand och för att krockkuddar inte ska lösa ut under räddningsarbetet. Vi spärrar även av olycksplatsen för att göra det till en så säker och trygg plats som möjligt för både skadade och räddningspersonal. Vid köbildning gör vi allt vi kan för att kunna släppa på trafiken utan att vår arbetsmiljö försämras.

Har du varit inblandad i en trafikolycka ska du kontakta ditt försäkringsbolag. Har skadan däremot orsakats av ett fordon som är okänt, oförsäkrat eller registrerat i utlandet ska du kontakta Trafikförsäkringsföreningen som reglerar den här typen av trafikskador.

Om ditt fordon måste bärgas ska du ringa det bärgningslarmnummer som ditt försäkringsbolag hänvisar till. Om polis finns på platsen sköter de ofta kontakten med utsedd jourbärgare.

Efter trafikolyckan
Alla olyckor med dödlig utgång, som sker på vägarna utreds av Trafikverket för att ta reda på bakomliggande orsaker. Arbetet startades av Vägverket i slutet av nittiotalet och är en viktig del i arbetet för att förbättra trafiksäkerheten.

Polisen når du på 114 14 eller via polisens webb.