Till innehåll på sidan

Många bränder hade kunnat undvikas om man hade fått en tidig varning och därmed kunnat agera i ett tidigt skede. Brandvarnare ger dig denna möjlighet, och minskar på så sätt att branden utvecklar sig till en katastrof. En brandvarnare är en billig livförsäkring.

Hur många brandvarnare behöver jag?
Brandvarnare bör placeras i, eller utanför, varje sovrum och du bör ha en brandvarnare per våningsplan. En brandvarnare kan förväntas ha en täckyta på 60 m2, men avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara större än 12 meter.

Hur ska brandvarnaren monteras?
Brandvarnare ska monteras enligt leverantörens anvisningar. Tänk på att placera den i taket med ett avstånd på 50 cm till väggar.

Jag har brandvarnare hemma, hur ska jag sköta dem?
Kontrollera dina brandvarnare regelbundet genom att trycka på testknappen. Om ingen ljudsignal hörs, byt ut batteriet och testa igen. Om fortfarande ingen ljudsignal hörs, byt ut brandvarnaren. Vi rekommenderar att du kontrollerar dina brandvarnare minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid.

Brandvarnare har en begränsad livslängd. Även om du hör en ljudsignal när du kontrollerar brandvarnaren blir den mindre känslig med åren. Räddningstjänsten, och Brandskyddsföreningen, rekommenderar att du byter ut dina brandvarnare efter 8 år.