Till innehåll på sidan

Har du varit inblandad i en trafikolycka skall du:

1. Kontakta ditt försäkringsbolag. Har skadan däremot orsakats av ett motorfordon som är okänt, oförsäkrat eller registrerat i utlandet ska du kontakta Trafikförsäkringsföreningen som reglerar den här typen av trafikskador.

2. Om ditt fordon måste bärgas skall du ringa det bärgningslarmnummer ditt försäkringsbolag hänvisar till. Finns polis på platsen brukar de sköta kontakten med en utsedd jourbärgare.