Till innehåll på sidan

Här finner du aktuella nyheter, viktiga datum samt information om direktionens sammanträden.


Nyheter

Budget år 2023 finns nu publicerad här.


Viktiga datum

Direktionens nästa sammanträde hålls 2023-11-01 klockan 9-12, Folkets Hus i Olofström lokal klockrike. Mötet är ett offentligt budgetmöte dit allmänheten bjuds in att delta.


Direktionens anslag

Direktionens senaste sammanträde var den 2023-09-06, Brandstationen i Sölvesborg.

Protokollet från sammanträdet hittar du här. Protokollet förvaras på brandstationen i Sölvesborg.

Sammanträdesdatum: 2023-09-06

Extra presidiemöte har genomförts 2023-09-22

För att överklaga beslut i protokollet ska en skriftlig överklagan skickas till: Räddningstjänsten Västra Blekinge, Rörvägen 2, 374 32 Karlshamn