Till innehåll på sidan

Sotning och brandskyddskontroll utförs av skorstensfejarmästaren i det distrikt där denne är verksam. Varje hus i våra medlemskommuner tillhör ett sotningsdistrikt, och Västra Blekinge är i nuläget uppdelat i tre distrikt. Skorstensfejarmästaren svara också på frågor om vad Du kan tänka på vid installation av eldstäder och rökkanaler eller om din skorsten eller eldstad behöver kontrolleras.

Karlshamns sotningsdistrikt

0454-56 36 39

Sölvesborgs sotningsdistrikt

0456-145 75

Olofströms sotningsdistrikt

0454-480 26