Utbildning

Räddningstjänsten Västra Blekinge har en unik kunskap som vi under temat Tänk efter före gärna förmedlar till andra. På så sätt kan olyckor förhindras och konsekvenserna av olyckor lindras.

Det handlar om skräddarsydda utbildningar där vi vänder oss till företag i västra Blekinge, men även till landstinget och våra medlemskommuner.

Räddningstjänstens utbildningar är till för alla som bor, verkar och vistas i västra Blekinge.

Välkommen att kontakta oss!

Mats Svensson, utbildningssamordnare
0454 – 30 51 27
mats.svensson@raddning.com

Informationsfolder “Tänk efter före”