Till innehåll på sidan

Även då det inte är eldningsförbud kan det fortfarande vara torrt i skog och mark, vilket kan leda till en snabb och omfattande brandspridning. Det är därför viktigt att alltid vara försiktig då man eldar i naturen och använda sitt sunda förnuft för att säkerställa så att elden inte kan sprida sig till omgivningen. Tänk på att det alltid är den som eldar som har ansvaret för att elden inte kan sprida sig vidare, oavsett om det råder eldningsförbud eller inte!

Du behöver inte ringa och anmäla eldning till oss, däremot är du självklart välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring eldningen. Det är däremot viktigt att förvarna omgivningen och att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att undvika onödiga larm till SOS.

Här är några bra tips om du planerar att elda utomhus:

  • Börja med att kontrollera ifall det är tillåtet att elda! Besök vår hemsida eller Länsstyrelsens hemsida för att ta reda på om eldningsförbud råder.
  • Att elda trädgårdsavfall är förbjudet under vissa perioder, om du planerar att göra detta så kolla upp vad som gäller för just Din hemkommun.
  • Elda inte vid torr väderlek eller om det blåser kraftigt.
  • Håll alltid elden under uppsikt.
  • Håll betryggande avstånd ifrån byggnader.
  • Se till att elden inte kan sprida sig till omgivningen.
  • Ha tillgång till ordentligt med vatten för att kunna släcka elden.
  • Ta med en telefon för att snabbt kunna larma 112. Var beredd att kunna beskriva vägen. Anteckna stödord innan eldningen om du tror att du kan känna dig stressad.
  • Säkerställ att eld och glöd är helt släckt innan ni lämnar platsen.
  • Använd sunt förnuft!

Generellt gäller att endast trädgårdsavfall och ved/pellets får eldas. Det är alltid förbjudet att elda plast, bekämpningsmedel, oljor, elektronik, kadaver med mera. Den som eldar icke tillåtet materiel gör sig skyldig till miljöbrott enligt miljöbalken 29 kap.

Läs mer om eldning utomhus i MSB:s broschyr Eldning och allemansrätt.