Till innehåll på sidan

Försäkring
Om du har råkat ut för en mindre brand eller vattenskada kontaktar du själv ditt försäkringsbolag och fastighetsägaren (om du inte äger fastigheten själv). Tänk på att om du bor i hyreshus så behöver du alltid ha en egen hemförsäkring för att dina möbler och värdesaker skall vara skyddade. Har du hemförsäkring tillkommer endast självrisken, även om inte du har orsakat skadan, men saknar du hemförsäkring får du själv stå för alla kostnader.

Restvärderäddning innebär att ta hand om och rädda det som är kvar, och sker efter att människor är utom fara och den akuta räddningsinsatsen är avklarad. Alla räddningstjänster har avtal med Försäkringsbranschens restvärderäddning om att hjälpa till vid en restvärderäddning. I ett sådant läge kallas en restvärdeledare till platsen och fungerar då som representant för försäkringsbolaget och samordnar restvärdearbetet. Vid större bränder kontaktar restvärdeledaren fastighetsägaren som ser till att vatten, el, gas och telefon kommer igång igen. Räddningstjänsten ser till att brandplatsen grovstädas. Det innebär att röklukt vädras ut, släckvatten sugs upp och trasiga fönster, dörrar och tak får en provisorisk täckning. Brandpersonalen bär också ut eller täcker över värdefulla möbler, tavlor med mera. Du talar själv om vad som är värdefullt.

Om du inte kan bo kvar
Om branden eller vattenskadan varit så omfattande att du inte kan bo kvar, får du hjälp med akut och tillfälligt boende genom ditt försäkringsbolag. Socialtjänsten kan hjälpa till med övernattning och mat till drabbade som saknar hemförsäkring. Saknar du hemförsäkring och bostaden är förstörd kan du vända dig till socialtjänstens mottagning. Efter kontorstid når du socialjouren via polisens växel.

Lämnar du bostaden, till exempel för att tillfälligt bo någon annanstans, bör du lämna uppgifter till fastighetsägare eller polisen var de kan nå dig.