Till innehåll på sidan

På Räddningstjänsten Västra Blekinge arbetar vi alla tillsammans för ett tryggare och skadefritt samhälle. Vi är en samhällsviktig verksamhet med uppdraget att arbeta förebyggande mot olyckor och att genomföra räddningsinsatser på ett snabbt och effektivt sätt.

När olyckan har inträffat är vi snabbt på plats. Det kan till exempel vara en brand, trafikolycka, djurlivräddning, farligt utsläpp, drunkning eller kemolycka. Vi arbetar också med samhällsplanering, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. För att alla ska kunna skydda sig och agera vid olyckor erbjuder vi även utbildning och rådgivning.

Alla arbetsdagar ser olika ut och det finns många arbetsuppgifter på en räddningstjänst som måste klaffa för att allt ska gå ihop. Idag är vi omkring 170 medarbetare som arbetar med över 20 olika yrken. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla samhällets invånare och värnar därför om en jämn könsfördelning och mångfald i vår organisation.

Läs mer om de olika rollerna under respektive rubrik.