Till innehåll på sidan

Warning: Undefined array key "kreation_alert" in /home/raddning/public_html/wp-content/themes/raddningstjansten/header.php on line 74

Eldningsförbud råder i Blekinge län! | Eldningsförbud ›

Eldningsförbud

Eldningsförbud!

Länsstyrelsen har idag, onsdagen den 22 maj, utfärdat ett eldningsförbud i Blekinge då brandrisken just nu är stor i skog och mark. Under ett rådande eldningsförbud finns det regler som vi alla måste förhålla oss till för att minska att en brand uppstår.

Vid ett eldningsförbud är det inte tillåtet att elda, grilla eller på annat sätt förbränna fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.). Förbudet gäller i:

• Skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller

• Så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen

Vad som menas med sammanhållen bebyggelse är ett tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Det är däremot tillåtet att:

• Grilla på egen tomt under förutsättningarna att grillanordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning.

• Grilla på iordningställda, fasta, grillplatser på allmän plats om dessa är utformade med en avgränsning av obrännbart material, till exempel ett betongrör eller sten. Runt grillplatsen ska det då också finnas en bred markyta med grus eller annat obrännbart material.

• Använda friluftskök under förutsättningen att det inte finns någon risk för brandspridning, till exempel genom att dessa placeras på grus eller en klipphäll.

Observera att engångsgrillar inte är tillåtna under ett rådande eldningsförbud, oavsett om den används på egen tomt eller inte.

Bryter du mot ett rådande eldningsförbud kan du dömas till böter.

Läs mer om eldningsförbud på Länsstyrelsen Blekinges hemsida.

Rekommendationer under ett rådande eldningsförbud:

• Undvik att röka i skog och mark

• Undvik att arbeta i skog och mark med maskiner som kan orsaka gnistor eller varmgång. Exempel på maskiner och arbetsmoment kan vara motorsågar, slåttring av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera.

• Om du parkerar din bil i terräng, tänk på att katalysatorn blir väldigt varm och kan antända torrt gräs.

• Lämna inte glas i naturen. Detta ska du så klart inte göra oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

När börjar grillsäsongen? Ställ den frågan till tio olika personer så får du säkert tio olika svar. Oavsett när man börjar sin personliga grillsäsong är det viktigt att man grillar på ett säkert sätt, för att minska risken för brand.

En viktig fråga att ställa dig själv är om det är eldningsförbud. Vid eldningsförbud råder särskilda regler som Du måste förhålla dig till. Om beslut tas om eldningsförbud kommer det synas på Länsstyrelsen Blekinges hemsida samt vår hemsida.