Till innehåll på sidan

Warning: Undefined array key "kreation_alert" in /home/raddning/public_html/wp-content/themes/raddningstjansten/header.php on line 74

Eldningsförbud råder i Blekinge län! | Eldningsförbud ›

Statistik år 2022

Preliminär statistik år 2022
Insatsstatistiken för år 2022 är nu preliminärt klar. Räddningstjänsten har totalt larmats till 974 händelser under 2022, vilket är en ökning med 5% från föregående år. Trenden över en längre period är fortsatt tydlig. Det totala antalet händelser som räddningstjänsten larmats till de senaste tio åren har ökat. Från år 2013 har antalet larm ökat med nästan 30% med ett medelvärde på 887 händelser årligen. Om jämförelsen görs de senaste 15 åren är ökningen ca. 43%. Framförallt ser vi en ökning av antalet bränder i byggnader under år 2022, men även kategorin annan räddning har ökat. I kategorin annan räddning återfinns utsläpp av drivmedel och drunkning/tillbud. Även kategorin annan brand har ökat kraftigt, främst bränder i olika typer av skräp eller återvinningsmaterial.

En stor del av insatserna vi larmas till är trafikolyckor, särskilt kopplat till väg E22 på grund av höga hastigheter och den stora trafikvolymen. Över en längre period har trafikolyckorna ökat i antal, men under år 2022 har trenden brutits med ett minskat antal. Den övervägande delen är singelolyckorna som står för ca. 60-70% av den totala andelen trafikolyckor.

En mer normalvarm sommar medförde en minskning av antalet terrängbränder som ligger på en medelnivå utifrån de senaste tio åren. Våren och tidig sommar var gynnsam ur räddningstjänstens perspektiv med relativt få bränder i terrängen. Det första eldningsförbudet utfärdades först den 12 juli vilket är sent på säsongen. En dag som sticker ut är den 17 augusti då ett flertal skogsbränder inträffade i södra Sverige, varav fem i Blekinge. Samtliga av dessa kan härledas till ett åskoväder som drog över området på kvällen den 15 augusti och följande natt. I Blekinge registrerades ca. 300 blixturladdningar.

I tabellen nedan kan du se hur larmen fördelas.

Årets händelser

  2022 2021 2020 2019
Brand i byggnad 93 83 75 86
Brand i skog och mark 57 63 37 44
Annan brand 102 61 70 59
Trafikolycka 143 171 139 164
Annan räddning 130 103 113 85
Automatlarm, ej brand 219 220 244 240
Övrigt 230 229 210 190
Totalt 974 930 888 868