Till innehåll på sidan

Licentiatexamen

Vi har fått vår första akademiska examen på forskarnivå i och med att Emelie Lantz försvarade sin avhandling ”Non-career firefighters in rural areas – Exploring aspects contributing to retention” i november. Emelie är nu teknisk licentiat, som kan sägas vara halva vägen till en doktorsexamen. Emelie är den första av de antagna i Brandforsk forkarskola som lägger fram en avhandling. Vi säger stort grattis till examen och önskar lycka till på vägen mot doktorsavhandlingen! Emelie kommer att uppvaktas på direktionens sista möte för året den 7 december.

Emelie beskriver att det är att angeläget att få mer kunskap om brandmännens erfarenheter för att kunna förstå vad som bidrar till en hållbar personalförsörjning. Deltidsbrandmän och andra typer av brandmän delar liknande utmaningar, exempelvis balansen mellan huvudanställningen, jobbet som brandman och familjelivet. Vidare påverkar arbetsmiljön brandmännens upplevelser av jobbet och har en inverkan på motivation och engagemang. Oanpassade lokaler, gammal utrustning och en arbetskultur utan feedback och stöd kan sänka engagemanget.

Resultaten från avhandlingen visar att olika anställningsformer av brandmän även delar liknande orsaker till att fortsätta engagera sig. De inkluderade studierna visar att god sammanhållning i gruppen är viktigt för fortsatt engagemang, oavsett om brandmannen är frivillig- eller deltidsbrandman. En annan viktig faktor som bidrar till engagemang är känslan av personlig utveckling. Med andra ord, en utökad självkännedom och nya perspektiv på livet.

På bilden nedan syns opponenten Jarle Love Sorensen (Associate Professor Norge) till höger och examinatorn Enrico Ronchi (Universitetslektor LTH) till vänster.

 

Avhandlingen finns att ladda ner via den här länken https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/127261426/Non_career_firefighters_in_rural_areas.pdf