Allmänna råd om eldning utomhus

Som alltid är det viktigt att vara försiktig med eld och endast elda under kontrollerade former. Se till att du inte stör grannarna och att du alltid har möjlighet att släcka elden.

Du behöver inte ringa och anmäla eldning till oss, däremot är du självklart välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring eldningen.

Det är viktigt att förvarna omgivningen och att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att undvika onödiga larm till SOS.

Här är några bra tips:

  • Kontrollera att det är tillåtet att elda. Besök vår hemsida och se om eldningsförbud råder samt lyssna på väderleksrapporten om meteorologen varnar för stor eller mycket stor brandrisk.
  • Elda inte vid torr väderlek eller om det blåser kraftigt (risk att glöder bär iväg långt).
  • Håll betryggande avstånd ifrån byggnader.
  • Vattna eldningsplatsen.
  • Elda endast tillåtet materiel.
  • Ta med släckutrustning, brandsläckare eller ännu hellre en slang kopplad direkt till vattenuttag. En lång ruska av barrträd duger oftast bra det också.
  • Ta med en telefon för att snabbt kunna larma 112. Var beredd att kunna beskriva vägen. Anteckna stödord innan eldningen om du tror att du kan känna dig stressad.
  • Om elden sprider sig försök att stoppa den i vindriktningen.
  • Var noga med eftersläckning och bevaka eldningsplatsen noga.
  • Använd sunt förnuft!