Eldning utomhus och eldningsförbud

Det är viktigt undvika onödiga risker när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen. Börja alltid med att kontrollera om det råder eldningsförbud!

Vad innebär eldningsförbud?

För Blekinge eller delar av länet, råder eldningsförbud utomhus när Länsstyrelsen beslutar att hög brandrisk råder. När eldningsförbud råder är det endast tillåtet att grilla i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningsställda grillplatser, som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar som ger värmeavledning direkt mot marken är inte tillåtna. Vid eldningsförbud råder också förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus. Läs Länsstyrelsens föreskrift om eldningsförbud här.

Tillsynen enligt avfallsförordningen och miljöbalken utövas av Miljöförbundet Blekinge Väst. En grundförutsättning för att få elda är att du visar hänsyn och t ex ser till att röken inte besvärar grannarna. Det blir av den anledningen svårt att uppfylla miljöbalken vid eldning inom tätbebyggt område.

Hur vet jag om det råder eldningsförbud?

Upplysning om eldningsförbud råder meddelas via vår hemsida och informationen finns även att ta del av på Länsstyrelsens hemsida. Du kan även prenumerera på pressmeddelanden från Länsstyrelsen, vilket innebär att du kommer erhålla information om bl.a. eldningsförbud utan  fördröjning.

Generellt finns vissa regler i våra tre kommuner:

I Karlshamn är eldning av trädgårdsavfall förbjudet inom detaljplanerat område mellan den 1 mars till den 31 oktober.

Olofström är eldning av trädgårdsavfall förbjudet inom detaljplanerat område mellan den 1 maj och 30 september .

I Sölvesborg är eldning av trädgårdsavfall förbjudet inom detaljplanerat område mellan den 1 april och 30 september.

Undantaget är valborgsmässoeldar den 30 april.

Vad får jag elda?

Generellt gäller att endast trädgårdsavfall och ved/pellets får eldas. Det är alltid förbjudet att elda plast, bekämpningsmedel, oljor, elektronik, kadaver med mera. Den som eldar icke tillåtet materiel gör sig skyldig till miljöbrott enligt miljöbalken 29 kap.

Läs mer om eldning utomhus i MSB:s broschyr Eldning och allemansrätt.