Vid en trafikolycka

Kommer du först fram till en trafikolycka

  1. Ta reda på vad som har hänt: Finns det några skadade? Hur många kan vara skadade och vem är i störst behov av hjälp. Ta befälet men ta hjälp av andra som kommer till platsen.
  2. Larma SOS på telefonnummer 112.
  3. Rädda om någon skadad befinner sig i livsfarligt läge, det kan vara en brand eller nära trafiken, försök flytta den/de skadade till en säker plats.
  4. Varna andra medtrafikanter. Sätt ut varningstrianglar och skydda olycksplatsen.

Om du själv är inblandad i en trafikolycka

Räddningstjänstens främsta uppgift är att ta hand om de skadade på ett så varsamt och skonsamt sätt som möjligt. Ibland kan det ske på bekostnad av materiella ting, som exempelvis när vi klipper sönder en bil. Detta gör vi för att så varsamt som möjligt få ut den/de skadade från fordonet för att inte förvärra eventuella kroppsskador. Dessutom gör vi bilen strömlös för att förhindra brand och för att krockkuddar inte ska lösa ut under räddningsarbetet. Vi spärrar även av olycksplatsen för att göra det till en så säker och trygg plats som möjligt för både skadade och räddningspersonal.

Har du varit inblandad i en trafikolycka ska du kontakta ditt försäkringsbolag. Har skadan däremot orsakats av ett fordon som är okänt, oförsäkrat eller registrerat i utlandet ska du kontakta Trafikförsäkringsföreningen som reglerar den här typen av trafikskador.

Om ditt fordon måste bärgas ska du ringa det bärgningslarmnummer som ditt försäkringsbolag hänvisar till. Om polis finns på platsen sköter de ofta kontakten med utsedd jourbärgare.