Efter trafikolyckan

Har du varit inblandad i en trafikolycka skall du:

  1. Kontakta ditt försäkringsbolag. Har skadan däremot orsakats av ett motorfordon som är okänt, oförsäkrat eller registrerat i utlandet ska du kontakta Trafikförsäkringsföreningen som reglerar den här typen av trafikskador.
  2. Om ditt fordon måste bärgas skall du ringa det bärgningslarmnummer ditt försäkringsbolag hänvisar till. Finns polis på platsen brukar de sköta kontakten med en utsedd jourbärgare.

Vad gör räddningstjänsten på olycksplatsen?

Vår främsta uppgift är att omhänderta de skadade på ett så varsamt och skonsamt sätt som möjligt, vilket ibland innebär att vi behöver klippa sönder en bil. Detta gör vi för att förhindra skador på rygg och nacke på den olycksdrabbade. Vi gör även bilen strömlös för att förhindra brand och för att krockkuddar inte ska lösa ut under räddningsarbetet. Vi spärrar även av olycksplatsen för att göra det till en så säker och trygg plats som möjligt för både skadade och räddningspersonal.