Om någon får hjärtstopp

Om någon drabbas av hjärtstopp – ring 112 och påbörja hjärt- lungräddning omedelbart. Du kan rädda liv!

Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en person i din närhet eller en främling på gatan. Genom att lära dig hjärt-lungräddning kan du vara förberedd när det oväntade händer. Vid ett hjärtstopp slutar det elektriska systemet i hjärtat att fungera vilket betyder att hjärtat inte kan pumpa syre via blodet till hjärnan. Redan efter några minuter drabbas kroppens viktiga organ av syrebrist och varje sekund räknas. Du som är först på plats kan med enkla handgrepp se till att hjärnan får det syre som behövs tills ambulans eller räddningstjänst hinner fram.

HLR-rådet rekommenderar att alla lär sig hjärt-lungräddning och repeterar detta varje år.