Brand i kläder

Brand i kläder är livsfarligt och det gäller att reagera snabbt.

Brinner det i dina egna kläder?

  • Lägg dig ned.
  • Håll händerna för ansiktet som skydd.
  • Rulla runt och kväv på så sätt elden.

Brinner det i någon annans kläder?

  • Lägg ned personen
  • Kväv elden med vatten, en filt eller liknande. Börja alltid släcka vid huvudet och fortsätt nedåt över kroppen.

Om du får en lättare brännskada:

  • Kyl skadan med svalt vatten i minst tio minuter