Vad är en kris?

En kris är en svår, ofta oväntad händelse som påverkar många människor och stora delar av samhället. En kris är inträffar många gånger utan förvarning och för att du skall kunna hantera en kris handlar det om att förbereda dig på att hantera det oväntade. I vårt sårbara moderna samhälle har vi alla ett ansvar för att stå bättre rustade om en kris inträffar. Det kan vara väder (storm, vatten) som gör att vägar och järnvägar stängs av och att det blir elavbrott, det kan vara smittat vatten som ger brist på dricksvatten, svårare influensautbrott, större olyckor eller en terrorattack.

Samhället har ett stort ansvar för att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård skall fungera. Kommuner och andra organisationer arbetar ständigt för att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera en krissituation, det vill säga att kunna vara säker på att det som måste fungera, som omsorg och vattenförsörjning, kan fungera så normalt som möjligt även i kris.

Ett säkert samhälle förutsätter också att du själv tar ansvar för din egen och närståendes säkerhet, som omfattar olyckor i hem och fritidsmiljö till större händelser som kan påverka vårt samhälle.