Psykologiskt och socialt omhändertagande

POSOM – Psykologiskt och Socialt Omhändertagande – en trygghet när det händer, om det händer.

POSOM är ingen krisgrupp utan en samordnings- och ledningsfunktion, som sammankallas först när behov uppstår. POSOM-grupperna i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner består av representanter från socialtjänsten, skolan, kyrkan, räddningstjänsten, primärvården och polisen. Dessutom finns ett antal frivilliga medhjälpare.
Alla som ingår i POSOM-grupperna har tystnadsplikt och står till förfogande vid:

  • olyckor
  • bränder
  • skador som inträffar inom kommunen eller drabbar kommuninvånare.

Av erfarenhet vet vi att skadade och drabbade, anhöriga och andra berörda kan få det svårt på olika sätt i samband med eller efter en olycka.

De första timmarna och dagarna är man chockad och olyckan kan kännas både overklig och långt borta. Efter en tid kommer reaktionerna, man känner sig illa till mods och kan uppleva detta på flera olika sätt. Det viktiga är då att få tala om olyckan, sina reaktioner och frågor som kan göra det svårt att bearbeta det som hänt. POSOM-grupperna i västra Blekinge är en resurs som kan förmedla stöd både för drabbade, anhöriga, insatspersonal och andra berörda.