Förklaringar och definitioner

Vad betyder egentligen all larminformation?

Samtidigt som larmen kommer från SOS till Räddningstjänsten skickas de även automatiskt till Twitter och vidare till Facebook.
Efter att insatsen är avslutad skriver tjänstgörande styrkeledare en kortfattad information om vad som hade hänt och vad vi gjorde för åtgärder på plats. Denna information publiceras här på vår hemsida under rubriken Aktuella larm.

Räddningstjänsten har lagt upp en bestämd plan så att SOS Alarm AB skall veta hur stor styrka som skall larmas i ett första läge vid olika typer av larm. Larmplanen innehåller tusentals olika kombinationer för alla olika typer av händelser och uppdateras hela tiden. Varje vecka följer vi upp alla larm som varit och en del i detta är att se över att larmplaner och rutiner stämmer.

Nivå talar om hur stor styrka som larmas.
Nivå 05 avser en styrka (fem personer), nivå 10 avser två styrkor (10 personer) osv.
Ibland larmas en specialstyrka, vilket är en mindre styrka på tre personer. En specialstyrka kan larmas vid speciella tillfällen som exempelvis vid sjukdomsfall eller sanering.

Larmtyp talar om vilket typ av larm som det gäller. Här finns flera olika typer men bland de vanligaste är automatlarm, brand i byggnad eller trafikolycka.
Automatlarm betyder att ett installerat brandlarm har utlöst. Det behöver inte betyda att det brinner utan kan bero på en felaktig detektor, damm från hantverkare, rök utan brand eller något liknande. I många fall visar det sig vara felaktiga automatiska brandlarm men det vet vi förstås inte i förväg och samtliga larm behandlas som skarpa.
Brand ute kan vara en gräsbrand eller brand i en container.
Sjukdomsfall kan det också stå ibland eftersom vi har ett avtal med Landstinget Blekinge som säger att vi skall åka på larm med förmodat hjärtstopp om vi bedöms vara snabbast på plats.