D-HLR – Hjärt- och Lungräddning med Defibrillator

Lär dig rädda liv!

Alltför många går en för tidig död till mötes på grund av plötsligt hjärtstopp. Om ingenting görs så är döden oundviklig. Med utbildning och en hjärtstartare, så kallad defibrillator, kan man rädda liv.

Vikten av tidig defibrillering har gjort att många platser i landet har utrustats med hjärtstatare.
Hitta en hjärtstartare nära dig – Hjärtstartarregistret

Efter genomförd utbildning har du kunskapen och lov att använda en hjärtstartare.

I utbildningen ingår praktiska övningar med defibrillator och även genomgång av symptom på hjärt- och kärlsjukdomar.

Kursen är utformad enligt HLR-rådets riktlinjer.

Förkunskaper

Aktuella kunskaper i HLR (tränat HLR inom sex månader före utbildningen).

Kursinnehåll

  • Förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
  • Kunna göra HLR med god kvalité (en – och två- livräddarteknik)
  • Kunna använda en halvautomatisk defibrillator på ett säkert och effektivt sätt
  • Förstå vikten av apparatkontroll och regelbunden träning
  • Praktiska övningar

Kursens längd: ca 3 timmar

Antal deltagare: 6 – 12st

Pris: Offert lämnas på begäran

 

Kontakt / Anmälan

Mats Svensson – Utbildningssamordnare

0454 – 30 51 27

mats.svensson@raddning.com