Brandskyddsutbildning

Kursen i allmän brandkunskap ger deltagarna en grundläggande kunskap och förståelse för brands uppkomst och hur den utvecklar sig.

Vi lägger stor vikt på hur man förebygger brand och på så sätt skapar en så trygg tillvaro som möjligt.
Även praktiska moment ingår, där deltagarna får släcka brand i kläder och använda brandsläckare.

Kursinnehåll

  • Brandteori och brandförlopp
  • Vanliga brandorsaker
  • Anlagd brand
  • Utrymning och alarmering
  • Släckredskap och släckmedel
  • Handbrandsläckare och brand i kläder (praktik)
  • Förevisning brand (praktik)

Kursens längd: 3 timmar

Antal deltagare: 20 st

Pris: Offert lämnas på begäran

Kontakt / Anmälan

Mats Svensson – Utbildningssamordnare
0454 – 30 51 27
mats.svensson@raddning.com