Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning

Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning

De verksamheter som har tillstånd för hantering av brandfarlig vara måste utse en eller flera föreståndare. Föreståndaren ska vara lämplig för uppgiften samt ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och om den verksamhet som importen eller hanteringen ingår i.
Utbildningen ”Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning”, riktar sig åt verksamheter som exempelvis restauranger, skolor, detaljhandel och verkstäder, där hantering av brandfarlig vara sker i mindre omfattning.

Kursinnehåll

  • Föreståndarens ansvar
  • Lagstiftning inom området
  • Hantering av brandfarliga varor
  • Risker
  • Tillstånd
  • Tillsyn

Kursens längd: 3 timmar

Antal deltagare: 20st

Pris: 3170kr

Anmälan till kursen sker via: https://raddningstjansten-vastra-blekinge.eduportal.se

Kontakt /

Frågor om utbildningen?
Kontakta vår utbildningssamordnare:

Mats Svensson

0454 – 30 51 27

mats.svensson@raddning.com