Brandstationen i Svängsta

I Svängsta finns en deltidskår.
Brandstationen flyttade till nya lokaler under 2016 och finns numera på Haldaområdet i Svängsta.